Nieuws

NL DOET - Kinderen van Tinte ontwerpen

NL Doet in Tinte….kinderen ontwerpen


Het project NL Doet in Tinte op 17 maart 2012 was het opknappen en opnieuw beschilderen van het zomerfeestkantoor en porto cabin. Een aantal vrijwilligers wierp zich om 09.00 uur op het herstel van het zomerfeestkantoor. Tijdens die ochtend bleek dat deze meer schade van de winterstormen opgelopen had, dan gedacht werd. Dit zal nog nader bekeken worden.


De kinderen startten in de Odiaan om 10.00 uur. 16 kinderen en 6 volwassenen maakten van deze ochtend een zeer productieve…..


Op uitnodiging van Stichting Tinte 400 kwam kunstenaar Ruud Abrahams naar de Odiaan in Tinte.


Hij vertelde over het telefoontje dat hij kreeg om met de kinderen van Tinte kunst te gaan maken op kantoren voor Tinte.


Ruud startte met: “Je moet natuurlijk wel weten wat kunst is”. Aan de hand van ‘eigen werk’ werden de kinderen in een discussie geleid naar het antwoord: “Kunst heeft wat te vertellen en het vertelt je steeds meer”.


De opdracht van vanochtend was: Kunst te schilderen op de kantoren. Een van de kantoren was in het verleden samen beschilderd met de overleden Voornse kunstenaar Beb Hofland, Ruud wilde dat vasthouden en zijn werk en/of idee voortzetten. Hij wilde met het handenproject van Beb aan de slag gaan. De ideeën achter dit handenproject waren: “Wanneer iedereen de handen uit de

mouwen wil steken, wordt de arbeid veel gemakkelijker”. “Als je elkaar de hand reikt, begrijp je elkaar beter en krijg je ook geen ruzie”. “Met je handen, kun  je elkaar ook tekens geven, om elkaar, zonder woorden, te kunnen begrijpen”.


Om de kinderen het idee achter het handenproject wat duidelijker te maken, liet Ruud foto’s van handen (handgebaren) zien, maar ook wat die handen kunnen doen . Gezegden en spreekwoorden over handen werden uitgelegd.


Na het bekende “Bekertje Limonade en snoep” gingen de kinderen aan de slag. Het was verbazingwekkend te zien, hoe de jonge kinderen het thema hebben opgepakt. Een groetende hand aan een ballon….. “Komt de groet verder dan alleen Tinte”

Een hand met groene vingers en bladeren….. “ Er zijn veel tuinen in Tinte”

Treffend is het Tintes manneke met twee duimen omhoog….. “ Samen doen ….

Goed zo Tinte “De ontwerpen van de kinderen zullen op de porto cabin uitvergroot worden. In een van de weken voor het zomerfeest zullen deze dan, door de kinderen zelf, met verf ingekleurd gaan worden. Het

project is nog niet afgerond en heeft een vervolg. 
Pagina terug